Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Program ochrony środowiska


W oparciu o art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Prezydent Miasta Słupska sporządza miejski program ochrony środowiska, z którego co dwa lata przedstawia Radzie Miejskiej raport realizacyjny.

Środowisko naturalne ulega ciągłym zmianom, dlatego też Miasto Słupsk opracowało nowy Program ochrony środowiska. Potrzeba uaktualnienia dokumentu wynikała nie tylko z przemian ekosystemu, ale również z obowiązku uwzględnienia w programie nowych przepisów prawnych i aktów prawa miejscowego.

Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXV/409/20 z dnia 25 listopada 2020 roku przyjęty został Program ochrony środowiska dla Miasta Słupska na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028.

Program ochrony środowiska dla miasta Słupska na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028 jest aktualizacją Programu ochrony środowiska dla miasta Słupska na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. Został opracowany zgodnie z nowymi Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska z 2015 r. Dokument oprócz struktury i nomenklatury nie różni się zawartością merytoryczną od wcześniejszego Programu.

Do dokumentu wprowadzono nową nomenklaturę: cele wyznacza się w obszarach interwencji (dotychczas były to komponenty środowiska) takich jak: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola magnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa itp. Dla każdego celu określa się kierunki interwencji oraz zadania, które zastąpiły odpowiednio kierunki działań i działania. Aktualizacja jest przede wszystkim diagnozą zmian jakie zaszły w środowisku miasta oraz weryfikacją celów i kierunków działań określonych w poprzednim Programie. Stanowi uzupełnienie lub zmodyfikowanie działań programowych na dalsze lata spowodowane zmianami jakie zaszły w środowisku miasta i stanem aktualnym.

Realizacja programu może przynieść miastu oraz przede wszystkim mieszkańcom wiele korzyści, między innymi: poprawę stanu środowiska naturalnego, zwiększenie powierzchni terenów zielonych w Słupsku i ich pielęgnację, rozwój sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej oraz wzrost estetyki miasta i bezpieczeństwa mieszkańców.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z uchwalonym Programem oraz sprawozdaniem. Dokumenty dostępne są w Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój 221) oraz pod artykułem.


Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Katarzyna Zabawa
Data wytworzenia:
25 sierpnia 2015
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
9 listopada 2021
Informację zaktualizował:
Izabella Żurawska
Data aktualizacji:
6 listopada 2023
Nazwa pliku:
Uchwała Nr XXV/409/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
25 listopada 2020
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
9 listopada 2021
Nazwa pliku:
Uchwała Nr XX/212/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2015 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 grudnia 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
9 listopada 2021
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1 - Program ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 grudnia 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
9 listopada 2021
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2 - Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca Programu ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 grudnia 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
9 listopada 2021
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3 - Podsumowanie do Programu ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 grudnia 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
9 listopada 2021
Nazwa pliku:
Raport z realizacji Programu ochrony środowiska Miasta Słupska za lata 2013-2014
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
30 grudnia 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
9 listopada 2021
Nazwa pliku:
Raport z realizacji Programu ochrony środowiska Miasta Słupska za lata 2015-2016
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
18 grudnia 2017
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
9 listopada 2021
Nazwa pliku:
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Słupska za lata 2017-2018
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
31 października 2019
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
9 listopada 2021
Nazwa pliku:
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Słupska za lata 2019-2020
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 października 2021
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
9 listopada 2021
Nazwa pliku:
Raport z realizacji Programu ochrony Środowiska dla Miasta Słupska za lata 2021-2022
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupsk
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
6 listopada 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek