Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Program ograniczania niskiej emisji

Uchwałą Nr X/95/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 czerwca 2011 r. przyjęto Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Słupska. Niniejszy program przedstawia konkretne działania, jak również koszty inwestycyjne związane z likwidacją na terenie zagrożonym głównego źródła powstawania szkodliwej substancji - benzo(a)pirenu, którym jest proces niepełnego spalania paliw stałych w niskosprawnych piecach (kotłach). Niniejszy dokument przedstawia potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców związane z gospodarką cieplną, jak również promuje działania zmierzające do poprawy obecnego stanu powietrza poprzez przyłączania obiektów do sieci centralnego ogrzewania.

Potrzeba podjęcia uchwałą w/w programu wynikała z obowiązku realizacji polityki ekologicznej państwa, która wskazuje na konieczność opracowania i wdrożenia programów naprawczych, w których odnotowano przekroczenia standardów jakości powietrza. Najważniejszym zadaniem polityki ekologicznej państwa jest dążenie do spełnienia zobowiązań wynikających z wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Katarzyna Zabawa
Data wytworzenia:
25 sierpnia 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
18 września 2015
Nazwa pliku:
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Barbara Majkowska
Data wytworzenia:
18 września 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
18 września 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek