Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Program usuwania azbestu

Zarządzeniem Nr 1/GKMiOŚ/2019 z dnia 02 stycznia 2019 r. Prezydent Miasta Słupska przyjął aktualizację dokumentu regulującego problematykę azbestu pn. "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Słupska na lata 2019-2023 wraz z perspektywą do 2032 roku". Jest to trzeci dokument programowy Miasta, pierwszy obejmował lata 2009-2013 a drugi - lata 2014-2018.

Dokument ten ma na celu:

  • spowodowanie oczyszczenia terytorium Miasta z azbestu poprzez usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest;

  • spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska;

  • przedstawienie zamierzeń, działań, zadań i źródeł finansowania, które zapewnią usunięcie wyrobów zawierających azbest w sposób bezpieczny.

Ponadto opracowanie zawiera informacje na temat szkodliwości i zagrożeń dla zdrowia, powodowanych narażeniem na emisję pyłu azbestu, informacje dotyczące rodzaju i klasyfikacji azbestu i wyrobów zawierających azbest, syntetyczną analizę ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Słupska oraz harmonogram realizacji Programu.


Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Katarzyna Zabawa
Data wytworzenia:
25 sierpnia 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
11 stycznia 2019
Informację zaktualizował:
Barbara Majkowska
Data aktualizacji:
16 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Zarządzenie Nr 1/GKiOŚ/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02 stycznia 2019 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
2 stycznia 2019
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
11 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Słupska na lata 2019-2023 wraz z perspektywą do 2032 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
2 stycznia 2019
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
11 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Zarządzenie Nr 637/GKiOŚ/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 lipca 2019 roku (zmiana)
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 lipca 2019
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
16 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Zmiana z dnia 9 lipca 2019 roku Programu usuwania azbestu - dane inwentaryzacyjne
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 lipca 2019
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
16 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Zarządzenie Nr 679/GKiOŚ/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 lipca 2019 roku (zmiana)
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 lipca 2019
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
16 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Zmiana z dnia 29 lipca 2019 roku Programu uzuwania azbestu - dane inwentaryzacyjne
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 lipca 2019
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
16 sierpnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek