e-Urząd

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Profil Zaufany ePUAP

Profil zaufany ePUAP – to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę fizyczną będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez upoważniony organ podmiotu publicznego;.

Zgodnie § 4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej:

  1. Profil zaufany ePUAP potwierdza, przedłuża ważność lub unieważnia punkt potwierdzający, którym jest konsul, naczelnik urzędu skarbowego, wojewoda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo, za zgodą ministra, inny podmiot określony w art. 2 ustawy;
  2. Minister do spraw informatyzacji udziela zgody, o której mowa w ust 1 na wniosek podmiotu po spełnieniu ust. 1, warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 1 ustawy.

Zgodnie z decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji nr DI-WPIP-0466-1-21/2013 Prezydent Miasta Słupska uzyskał zgodę na utworzenie i prowadzenie punktu potwierdzającego profil zaufany.


Punkt ten usytuowany jest w Urzędzie Miejskim ul. Plac Zwycięstwa 3 pok. 8

Podmiot publikujący:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Informację wytworzył:
Siedlikowski Jarosław
Data wytworzenia:
28 września 2015
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
17 listopada 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek