e-Urząd

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Szanowni Państwo,

Oddajemy do Państwa dyspozycji nową wersję Elektronicznej Skrzynki Podawczej opartą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP. Umożliwia ona przesyłanie do Urzędu różnego rodzaju dokumentów w wersji elektronicznej, a także załatwianie wytypowanych spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Przesyłanie dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP możliwe jest, jeżeli użytkownik systemu posiada założone konto na platformie ePUAP oraz dysponuje jednym z następujących mechanizmów podpisu:

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu,

  • profilem zaufanym ePUAP, będącym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzającym tożsamość obywatela w systemie ePUAP.

Instrukcje korzystania z platformy ePUAP oraz uzyskania profilu zaufanego można znaleźć na stronie epuap.gov.pl w sekcji Pomoc.

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

Chcąc skorzystać z usług świadczonych przez Urząd wystarczy wejść na stronę bip.um.slupsk.pl (Usługi i formularze), gdzie opublikowane są karty usług oraz niezbędne formularze. Karty usług pozwalają na zapoznanie się z procedurą realizacji danej usługi a formularze, po ich wypełnieniu można przesłać do Urzędu jako załącznik wykorzystując formularz Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.

Dalej należy postępować zgodnie z instrukcjami opublikowanymi na stronie ePUAP.

UWAGI:

1. Do wypełnionego formularza możliwe jest dodanie załączników. System ePUAP wymusza ograniczenie wielkości wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego). Obecnie limit ten wynosi 3MB. System akceptuje załączniki zapisane w następujących formatach:

a) DOC, DOCX, RTF, ODT

b) XLS, XLSX, ODS

c) CSV

d) TXT

e) SVG

f) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG

g) PDF

h) ZIP

  1. Dokument elektroniczny musi zostać podpisany ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

  2. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

W przypadku problemów z wysłaniem dokumentu elektronicznego, możliwe jest uzyskanie pomocy drogą elektroniczną pod adresem: epuap@um.slupsk.pl
w godzinach pracy Urzędu.


Zapraszamy do korzystania z platformy ePUAP.

Podmiot publikujący:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Informację wytworzył:
Siedlikowski Jarosław
Data wytworzenia:
3 grudnia 2015
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
10 lutego 2017
Data aktualizacji:
5 października 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek