Wykaz usług - e-Urząd

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz usług: Rejestracja pojazdu

Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Rejestracja pojazdu marki "SAM" (konstrukcja własna)

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Wyrejestrowanie pojazdu

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Wydanie decyzji na nadanie i umieszczenie numerów identyfikacyjnych / wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmian zamieszczonych w nim danych

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Wtórnik / wymiana dowodu rejestracyjnego (utrata, zniszczenie, brak miejsca na wpisy)

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Dokonanie wpisów i wykreśleń w dowodzie rejestracyjnym

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem dotychczasowego numeru) / dodatkowa tablica rejestracyjna

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Wymiana tablic rejestracyjnych (ze zmianą numeru rejestracyjnego)

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówRejestracja pojazdu
Procedura:
Wnioski:

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek