Wykaz usług - e-Urząd

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz usług: Zezwolenia

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaOchrona środowiskaOdpady komunalne - gospodarka odpadamiZezwolenia
Procedura:
Wnioski:

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaOchrona środowiskaOdpady komunalne - gospodarka odpadamiZezwolenia
Procedura:
Wnioski:

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaOchrona środowiskaOdpady komunalne - gospodarka odpadamiZezwolenia
Procedura:
Wnioski:

Uzyskanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaRejestracja roślin i zwierzątZezwoleniaZwierzęta
Procedura:
Wnioski:

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaRejestracja roślin i zwierzątZezwoleniaZwierzęta
Procedura:
Wnioski:

Wydanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaRejestracja roślin i zwierzątZezwoleniaZwierzęta
Procedura:
Wnioski:

Wydanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaOchrona środowiskaOdpady komunalne - gospodarka odpadamiZezwolenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaOchrona środowiskaZezwolenia
Procedura:
Wnioski:

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówAlkoholZezwolenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówAlkoholZezwolenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zmiana treści zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówAlkoholZezwolenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia / zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówAlkoholZezwolenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówAlkoholZaświadczeniaZezwolenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówTransport drogowyZezwolenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zrzeczenie się licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówLicencje transportoweTransport drogowyZezwolenia
Procedura:
Wnioski:

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówPrawo jazdyZezwolenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek