Wykaz usług - e-Urząd

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz usług: Ochrona środowiska

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych (OOK) od właścicieli nieruchomości

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaDziałalność gospodarczaOchrona środowiskaOdpady komunalne - gospodarka odpadami
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaOchrona środowiska
Procedura:
Wnioski:

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaGazy i pyłyOchrona środowiska
Procedura:

Wnioskowanie o przyznanie dotacji na zadanie z ochrony środowiska

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaDotacje, środki finansoweOchrona środowiska
Procedura:
Wnioski:

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaOchrona środowiskaOdpady komunalne - gospodarka odpadamiZezwolenia
Procedura:
Wnioski:

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaOchrona środowiskaOdpady komunalne - gospodarka odpadamiZezwolenia
Procedura:
Wnioski:

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaOchrona środowiskaOdpady komunalne - gospodarka odpadamiZezwolenia
Procedura:
Wnioski:

Wydanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaOchrona środowiskaOdpady komunalne - gospodarka odpadamiZezwolenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaOchrona środowiskaZezwolenia
Procedura:
Wnioski:

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaOchrona środowiska
Procedura:
Wnioski:

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek