Wykaz usług - e-Urząd

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz usług: Zaświadczenia

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POŁOŻENIU NIERUCHOMOŚCI NA OBSZARZE SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI.

Wydział Zarządzania FunduszamiZaświadczenia
Procedura:
Wnioski:

Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego

Urząd Stanu CywilnegoAkt urodzeniaAkt zgonuAkta stanu cywilnegoZaświadczenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zaświadczenie o braku założonej księgi wieczystej

Wydział Geodezji i KatastruZaświadczenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Wydział Polityki PrzestrzennejZaświadczenia
Procedura:
Wnioski:

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali

Wydział BudownictwaSamodzielność lokaluZaświadczenia
Procedura:
Wnioski:

Podział nieruchomości

Wydział Geodezji i KatastruNieruchomościZaświadczenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wydawanie zaświadczeń

Wydział BudownictwaZaświadczenia
Procedura:
Wnioski:

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Wydział Geodezji i KatastruNieruchomościZaświadczenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy figurującym w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Słupska przed przekazaniem do CEIDG

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówDziałalność gospodarczaZaświadczenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówAlkoholZaświadczeniaZezwolenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zaświadczenie na przewóz drogowy na potrzeby własne

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówTransport drogowyZaświadczenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówMeldunkiZaświadczenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówPrawo jazdyZaświadczenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wydanie zaświadczenia o uzyskaniu uprawnień do kierowania pojazdami

Wydział - Centrum Obsługi MieszkańcówPrawo jazdyUprawnieniaZaświadczenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek