Wykaz usług - e-Urząd

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz usług: Wydział Geodezji i Katastru

Udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji i KatastruNieruchomości
Procedura:
Wnioski:

Wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

Wydział Geodezji i Katastru
Procedura:
Wnioski:

Udostępnienie zbioru danych bazy danych EGiB w postaci elektronicznej

Wydział Geodezji i KatastruGrunty
Procedura:
Wnioski:

Aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji i KatastruWypis i wyrys z ewidencji gruntów
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zgłoszenie budynku lub lokalu do ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji i KatastruNieruchomości
Procedura:
Wnioski:

Zaświadczenie o nieposiadaniu nieruchomości na terenie miasta Słupska

Wydział Geodezji i KatastruGruntyLokale mieszkalne
Procedura:
Wnioski:

Zaświadczenie o braku założonej księgi wieczystej

Wydział Geodezji i KatastruZaświadczenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego

Wydział Geodezji i KatastruMapa
Procedura:
Wnioski:

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych

Wydział Geodezji i KatastruGrunty
Procedura:
Wnioski:

Założenie konta w systemie WEB-EWID

Wydział Geodezji i Katastru
Procedura:
Wnioski:

Rozgraniczanie nieruchomości

Wydział Geodezji i KatastruGruntyWypis i wyrys z ewidencji gruntów
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Podział nieruchomości

Wydział Geodezji i KatastruNieruchomościZaświadczenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Wydział Geodezji i KatastruNieruchomościZaświadczenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Wydział Geodezji i KatastruGruntyUdostępnienie danych
Procedura:
Wnioski:

Udostępnienie rejestru cen nieruchomości / udostępnienie do wglądu zbioru dokumentów dla celów szacowania nieruchomości

Wydział Geodezji i Katastru
Procedura:
Wnioski:

Udostępnienie innych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz raportów z bazy ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji i Katastru
Procedura:
Wnioski:

Nadanie nazw ulic, placów, dróg wewnętrznych oraz terenów zieleni znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Słupska

Wydział Geodezji i Katastru
Procedura:
Wnioski:

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek