Wykaz usług - e-Urząd

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz usług: Wydział Zarządzania Nieruchomościami

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

ZMIANA UMOWY SPRZEDAŻY LOKALU

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Procedura:
Wnioski:

NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Procedura:
Wnioski:

Wniesienie opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz udzielenie bonifikaty

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Procedura:
Wnioski:

Ustalenie innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu nieruchomości

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Procedura:
Wnioski:

Bonifikaty od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Procedura:
Wnioski:

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Procedura:
Wnioski:

Dzierżawa nieruchomości lub jej części

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Odszkodowanie za działki gruntu wydzielone pod drogi drogi publiczne, które przeszły na własność miasta słupska / skarbu państwa na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Procedura:
Wnioski:

Zajęcie gruntów pod budowę infrastruktury technicznej (poza pasami drogowymi)

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Procedura:
Wnioski:

Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - użytkowanie/służebność na nieruchomości

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Procedura:
Wnioski:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Procedura:
Wnioski:

Ustanowienie trwałego zarządu do nieruchomości

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Procedura:
Wnioski:

Użyczenie nieruchomości

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Procedura:
Wnioski:

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Procedura:
Wnioski:

Proporcjonalne naliczenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności / nabyciem prawa własności

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Procedura:
Wnioski:

Przygotowanie nieruchomości do zbycia w drodze przetargu

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Procedura:
Wnioski:

Sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Procedura:
Wnioski:

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek