Wykaz usług - e-Urząd

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz usług: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych (OOK) od właścicieli nieruchomości

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaDziałalność gospodarczaOchrona środowiskaOdpady komunalne - gospodarka odpadami
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Procedura:
Wnioski:

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaOchrona środowiska
Procedura:
Wnioski:

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaGazy i pyłyOchrona środowiska
Procedura:

Wnioskowanie o przyznanie dotacji na zadanie z ochrony środowiska

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaDotacje, środki finansoweOchrona środowiska
Procedura:
Wnioski:

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaOchrona środowiskaOdpady komunalne - gospodarka odpadamiZezwolenia
Procedura:
Wnioski:

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaOchrona środowiskaOdpady komunalne - gospodarka odpadamiZezwolenia
Procedura:
Wnioski:

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaOchrona środowiskaOdpady komunalne - gospodarka odpadamiZezwolenia
Procedura:
Wnioski:

Zgłoszenie do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaRejestracja roślin i zwierząt
Procedura:
Wnioski:

Uzyskanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaRejestracja roślin i zwierzątZezwoleniaZwierzęta
Procedura:
Wnioski:

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaRejestracja roślin i zwierzątZezwoleniaZwierzęta
Procedura:
Wnioski:

Wydanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaRejestracja roślin i zwierzątZezwoleniaZwierzęta
Procedura:
Wnioski:

Wydawanie kart wędkarskich

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaKarta wędkarskaUprawnienia
Procedura:
Wnioski:

Wydanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaOchrona środowiskaOdpady komunalne - gospodarka odpadamiZezwolenia
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaOchrona środowiskaZezwolenia
Procedura:
Wnioski:

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaOchrona środowiska
Procedura:
Wnioski:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie,
ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Procedura:
Wnioski:

Zezwolenie na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Procedura:
Wnioski:

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaDrzewa, rośliny
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Procedura:
Wnioski:

Zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia ziemi

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Procedura:
Wnioski:

Wydanie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Procedura:
Wnioski:

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni cieków

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Procedura:
Wnioski:

Wniosek o oszacowanie szkód

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaDotacje, środki finansoweDrzewa, rośliny
Procedura:
Wnioski:

Powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz i sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Procedura:
Wnioski:

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek