Wykaz usług - e-Urząd

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz usług: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Oferta podmiotu o przyznanie środków finansowych z budżetu miasta Słupska podmiotom uprawnionym do udzielania świadczeń zdrowotnych na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Wydział Zdrowia i Spraw SpołecznychDotacje, środki finansoweOpieka zdrowotna
Procedura:
Wnioski:

Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.

Wydział Zdrowia i Spraw SpołecznychDotacje, środki finansoweDziałalność gospodarczaOpieka zdrowotna
Procedura:
Wnioski:

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Wydział Zdrowia i Spraw SpołecznychDotacje, środki finansoweZatrudnienie
Procedura:
Wnioski:

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wydział Zdrowia i Spraw SpołecznychOpieka zdrowotna
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zmiana we wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wydział Zdrowia i Spraw SpołecznychOpieka zdrowotna
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wydział Zdrowia i Spraw SpołecznychOpieka zdrowotna
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Słupska

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Procedura:
Wnioski:

Oferta realizacji zadania publicznego / oferta wspólna realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Wydział Zdrowia i Spraw SpołecznychOrganizacje pozarządowe
Procedura:

Wydanie przez Prezydenta Miasta Słupska opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc opieki nad dziećmi w klubie dziecięcym

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Procedura:
Wnioski:

Postępowanie w sprawie zobowiązania osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Procedura:
Wnioski:

Wniosek o przyznanie środków finansowych z budżetu Miasta Słupska podmiotom uprawnionym do realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Procedura:
Wnioski:

Wydanie przez Prezydenta Miasta Słupska zgody na utworzenie żłobka/klubu dziecięcego

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Procedura:
Wnioski:

Wydanie przez Prezydenta Miasta Słupska zgody do prawa opieki, składu personelu w żłobku/klubie dziecięcym oraz na liczbę dzieci pod opieką dziennego opiekuna

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Procedura:
Wnioski:

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek