Wykaz usług - e-Urząd

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz usług: Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami

Procedura w sprawach ulg: umorzeń, odroczeń terminu płatności i rat (osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej).

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Procedura:
Wnioski:

Procedura w sprawach ulg: umorzeń, odroczeń terminu płatności i rat (osoby fizyczne).

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Procedura:
Wnioski:

Procedura w sprawie zgłoszenia przedmiotu opodatkowania w ciągu roku podatkowego
(indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych))

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Procedura:
Wnioski:

Procedura w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Procedura:
Wnioski:

Procedura w sprawie sprostowania decyzji.

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Procedura:
Wnioski:

Procedura w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji.

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Procedura:
Wnioski:

Procedura w sprawie zmiany decyzji ostatecznej.

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Procedura:
Wnioski:

Procedura w sprawie umorzenia wszczętego postępowania podatkowego.

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Procedura:
Wnioski:

Procedura w sprawie wznowienia postępowania podatkowego.

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Procedura:
Wnioski:

Procedura w sprawie wstrzymania wykonania decyzji.

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Procedura:
Wnioski:

Procedura w sprawie przywrócenia terminu do wniesienia:
- podania,
- odwołania lub zażalenia.

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Procedura:
Wnioski:

Procedura w sprawie zwrotu opłaty skarbowej.

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Procedura:
Wnioski:

Procedura w sprawie wydania zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników.

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Procedura:
Wnioski:

Procedura w sprawie odwołania i zażalenia w trybie postępowania.

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Procedura:
Wnioski:

Procedura w sprawie wydawania zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych.

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Procedura:
Wnioski:

Procedura w sprawie zmiany zakresu postępowania.

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Procedura:
Wnioski:

Procedura w sprawie wydania zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej.

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Procedura:
Wnioski:

Procedura w sprawie wydawania zaświadczeń o wysokości zaległości wobec Miasta Słupsk i Skarbu Państwa.

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Procedura:
Wnioski:

Procedura w sprawach ulg: umorzeń, odroczeń i rat cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska (os. prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej)

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Procedura:
Wnioski:

Procedura w sprawach ulg: umorzeń, odroczeń i rat cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska (os. fizyczne)

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Procedura:
Wnioski:

Procedura w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Procedura:
Wnioski:

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek