Wykaz usług - e-Urząd

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz usług: Wydział Polityki Przestrzennej

DECYZJA W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY

Wydział Polityki Przestrzennej
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wydział Polityki Przestrzennej
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy lub w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wydział Polityki PrzestrzennejWarunki zabudowy i zagospodarowania terenu
Procedura:
Wnioski:

Przeniesienie na rzecz innej osoby decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

Wydział Polityki PrzestrzennejWarunki zabudowy i zagospodarowania terenu
Procedura:
Wnioski:

Wypis i wyrys z planu miejscowego lub ze studium uwarunkowań.

Wydział Polityki PrzestrzennejPlan zagospodarowania przestrzennego
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie lub w studium uwarunkowań.

Wydział Polityki PrzestrzennejPlan zagospodarowania przestrzennego
Procedura:
Wnioski:

Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Wydział Polityki PrzestrzennejZaświadczenia
Procedura:
Wnioski:

Opinia urbanistyczna

Wydział Polityki PrzestrzennejPlan zagospodarowania przestrzennego
Procedura:
Wnioski:

Odwołanie od decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy lub decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydział Polityki PrzestrzennejWarunki zabudowy i zagospodarowania terenu
Procedura:
Wnioski:

Zażalenia w trybie postępowania.

Wydział Polityki PrzestrzennejZażalenia / odwołania
Procedura:
Wnioski:

Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, obiekcie lub budowli na terenie lub obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Wydział Polityki PrzestrzennejDotacje, środki finansowe
Procedura:
Wnioski:

Rozliczenie z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, obiekcie lub budowli na terenie lub obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Wydział Polityki PrzestrzennejDotacje, środki finansowe
Procedura:
Wnioski:

Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej

Wydział Polityki PrzestrzennejPlan zagospodarowania przestrzennego
Procedura:
Wnioski:

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/Prognozy oddziaływania na środowisko

Wydział Polityki PrzestrzennejPlan zagospodarowania przestrzennego
Procedura:
Wnioski:

Sporządzenie/Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydział Polityki PrzestrzennejPlan zagospodarowania przestrzennego
Procedura:
Wnioski:
Uslugę możesz również zrealizować drogą elektroniczną

Składanie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/Prognozy oddziaływania na środowisko w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia planu/Studium

Wydział Polityki Przestrzennej
Procedura:
Wnioski:

WYDAWANIE OPINII POD WZGLĘDEM ESTETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE LOKALIZACJI OGRÓDKÓW
GASTRONOMICZNYCH, TYMCZASOWYCH PUNKTÓW HANDLOWYCH, WYSTAW
PLENEROWYCH, ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI itp

Wydział Polityki Przestrzennej
Procedura:
Wnioski:

WYDAWANIE OPINII
ws zgodności projektowanego lub istniejącego obiektu małej architektury, nośnika reklamy lub ogrodzenia z uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XII/208/19 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Wydział Polityki Przestrzennej
Procedura:
Wnioski:

WNIOSEK
o wydanie opinii dotyczącej projektu elewacji budynku w zakresie kolorystyki i rozwiązań szczegółowych

Wydział Polityki Przestrzennej
Procedura:
Wnioski:

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek