Finanse Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki i opłaty lokalne na rok 2016

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
7 grudnia 2015
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
7 grudnia 2015
Informację zaktualizował:
Małgorzata Jorman
Data aktualizacji:
30 maja 2017
Nazwa pliku:
ZMIANY W PODATKACH 2016
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Agnieszka Frączek Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
Data wytworzenia:
30 grudnia 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
30 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Terminy składania deklaracji i informacji podatkowych
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Agnieszka Frączek Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
Data wytworzenia:
30 grudnia 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
30 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Uchwała Nr XVIII/190/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia kierunkowych założeń polityki podatkowej Miasta Słupska na lata 2016-2018
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 listopada 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
9 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Uchwała Nr XVIII/191/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 listopada 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
9 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Uchwała Nr XVIII/192/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 listopada 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
9 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Uchwała Nr XVIII/193/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 listopada 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
9 grudnia 2015
Nazwa pliku:
IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 listopada 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
9 grudnia 2015
Nazwa pliku:
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 listopada 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
14 grudnia 2015
Nazwa pliku:
ZN-1A Załącznik Nr 1 do Informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz Deklaracji na podatek od nieruchomości
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 listopada 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
9 grudnia 2015
Nazwa pliku:
ZN-1B Załącznik Nr 2 do Informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz Deklaracji na podatek od nieruchomości (Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości)
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 listopada 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
9 grudnia 2015
Nazwa pliku:
IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 listopada 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
9 grudnia 2015
Nazwa pliku:
DR-1 Deklaracja na podatek rolny
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 listopada 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
9 grudnia 2015
Nazwa pliku:
ZR-1A Załącznik do Informacji w sprawie podatku rolnego oraz Deklaracji na podatek rolny
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 listopada 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
9 grudnia 2015
Nazwa pliku:
IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 listopada 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
9 grudnia 2015
Nazwa pliku:
DL-1 Deklaracja na podatek leśny
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 listopada 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
9 grudnia 2015
Nazwa pliku:
ZL - 1A Załącznik do Informacji w sprawie podatku lesnego oraz Deklaracji na podatek leśny
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 listopada 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
9 grudnia 2015
Nazwa pliku:
AKTUALNE ZWOLNIENIA - przedsiębiorcy prowadzący działalność w SSSE
Podmiot publikujący:
Wydział Finansowy
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 listopada 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
11 stycznia 2016
Nazwa pliku:
DT-1
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Minister Finansów
Data wytworzenia:
31 grudnia 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
26 stycznia 2016
Nazwa pliku:
DT-1A
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Minister Finansów
Data wytworzenia:
31 grudnia 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
26 stycznia 2016
Nazwa pliku:
Wykaz podmiotów, którym w 2016 roku została udzielona pomoc publiczna oraz pomoc w zakresie podatków polegająca na umorzeniu lub zastosowaniu ulgi w spłacie zobowiązania.
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
z upoważnienia Prezydenta Artur Michałuszek Skarbnik Miasta
Data wytworzenia:
25 maja 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
30 maja 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek