Finanse Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Interpretacje indywidualne

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Agnieszka Frączek
Data wytworzenia:
2 lipca 2012
Informację opublikował:
Jarosław Siedlikowski
Data publikacji:
4 lipca 2012
Informację zaktualizował:
Tobiasz Orzechowski
Data aktualizacji:
17 listopada 2022
Nazwa pliku:
wniosek-opodatkowanie garaży
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
-
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2012
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
28 stycznia 2013
Nazwa pliku:
interpretacja-opodatkowanie garaży
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Andrzej Kaczmarczyk Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 czerwca 2012
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
28 stycznia 2013
Nazwa pliku:
wniosek-opodatkowanie pomieszczenia niewykorzystywanego do celów działalności gospodarczej
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
-
Data wytworzenia:
5 października 2012
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
28 stycznia 2013
Nazwa pliku:
interpretacja-opodatkowanie pomieszczenia niewykorzystywanego do celów działalności gospodarczej
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Andrzej Kaczmarczyk Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 grudnia 2012
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
28 stycznia 2013
Nazwa pliku:
wniosek o interpretację w sprawie powstania obowiązku podatkowego
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Małgorzata Jorman
Data wytworzenia:
2 września 2013
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
7 listopada 2013
Nazwa pliku:
interpretacja indywidualna w sprawie powstania obowiązku podatkowego
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
z up.Prezydenta Andrzej Kaczmarczyk Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 października 2013
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
7 listopada 2013
Nazwa pliku:
interpretacja indywidualna w sprawie opodatkowania wyodrębnionych lokali użytkowych
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
w zastępstwie Prezydenta Andrzej Kaczmarczyk Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 marca 2014
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
25 marca 2014
Nazwa pliku:
interpretacja indywidualna w sprawie opodatkowania wyodrębnionych lokali użytkowych
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
w zastępstwie Prezydenta Andrzej Kaczmarczyk Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 marca 2014
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
28 marca 2014
Nazwa pliku:
interpretacja indywidualna w sprawie opodatkowania wyodrębnionych lokali użytkowych
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
w zastępstwie Prezydenta Andrzej Kaczmarczyk Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 marca 2014
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
28 marca 2014
Nazwa pliku:
wniosek o interpretację w sprawie obowiązku podatkowego dotyczącego lokali wyodrębnionych
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
podatnik
Data wytworzenia:
27 grudnia 2013
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
28 marca 2014
Nazwa pliku:
wniosek-kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości trwały zarządca czy najemca
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
-
Data wytworzenia:
6 marca 2014
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
6 czerwca 2014
Nazwa pliku:
interpretacja-kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości trwały zarządca czy najemca
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Andrzej Kaczmarczyk ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
4 czerwca 2014
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
9 czerwca 2014
Nazwa pliku:
wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczący opodatkowania gruntów rolnych znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorcy zajętych i niezajętych na działalność gospodarczą.
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
-
Data wytworzenia:
22 grudnia 2014
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
8 stycznia 2015
Nazwa pliku:
interpretacja indywidualna w sprawie opodatkowania gruntów rolnych znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorcy w sytuacji ich zajęcia lub niezajęcia na działalność gospodarczą
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 grudnia 2014
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
8 stycznia 2015
Nazwa pliku:
wniosek-opodatkowanie gruntów zajętych na ogródki działkowe
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
-
Data wytworzenia:
24 marca 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
17 lipca 2015
Nazwa pliku:
interpretacja-opodatkowanie gruntów zajętych na ogródki działkowe
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 czerwca 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
17 lipca 2015
Nazwa pliku:
wniosek- dot. podatku od nieruchomości od tablic reklamowych
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
14 kwietnia 2016
Nazwa pliku:
interpretacja dot. podatku od nieruchomości od tablic reklamowych
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
14 kwietnia 2016
Nazwa pliku:
wniosek w sprawie interpretacji indywidualnej dotyczacej lokalu zajętego na działalność oświatową i działalność gospodarczą
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
z upoważnienia Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
20 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Interpretacja indywidualna przepisów prawa dotyczaca lokalu zajętego na działalność oświatową i działalność gospodarczą
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
z upoważnienia Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
20 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
wniosek o interpretację indywidualną przepisów prawa dotyczący zwolnienia z podatku na podstawie art. 7 ust.10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 maja 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
18 maja 2017
Nazwa pliku:
interpretacja dot. przepisu art. 7 ust.10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 maja 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
18 maja 2017
Nazwa pliku:
wniosek-opodatkowanie nieruchomości oddanych w trwały zarząd
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 lipca 2022
Informację opublikował:
Tobiasz Orzechowski
Data publikacji:
17 listopada 2022
Nazwa pliku:
Interpretacja-opodatkowanie nieruchomości oddanych w trwały zarząd
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
18 lipca 2022
Informację opublikował:
Tobiasz Orzechowski
Data publikacji:
17 listopada 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek