Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Odwołanie od decyzji PINB dotyczącej ul. Krzywej w Słupsku

data wystawienia: 3.02.2004 12:20
status: zamknięte

Z A W I A D O M I E N I E    Działając na podstawie art. 131 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ), zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. nr 106, poz. 1126 z 2000 r. z póĽn0. zm. )- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska z a w i a d a m i a, że od decyzji tut. Inspektoratu z dnia 31.12.2003 r. nr PINB-7141/6/03 nakazującej wykonanie określonych czynności w celu doprowadzenia samowolnie wybudowanej ul. Krzywej w Słupsku ( nr dz. 106/1 i 154/24 ) do stanu zgodnego z prawem - zostało wniesione odwołanie.
Odwołanie wniesiono w terminie.
Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, ul Łąkowa 37/38.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
3 lutego 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
3 lutego 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek