Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyrównywanie różnic między regionami

data wystawienia: 10.02.2004 15:38
status: zamknięte
Prezydent Miasta Słupska
informuje
o realizacji programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami".


Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych zamieszkujących treny słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może zostać pomoc finansowa w następujących obszarach:

Obszar C

  • na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych , odpowiednio do ich potrzeb i możliwości - pracodawcom, w tym przedsiębiorcom z chronionego i otwartego rynku pracy.
    Umowy mogą być zawarte z pracodawcą, który zatrudni przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy , posiadające skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy


Obszar D

  • na likwidację barier transportowych - dofinansowanie części kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.Szczegółowe zasady realizacji programu znajdują się na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Druki wniosków do odebrania w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Słupsku (Mały Ratusz) Plac Zwycięstwa - 1 pokój nr 04 (tel. 84 88 463).

Wnioski należy składać do Oddziału Pomorskiego PRON za pośrednictwem tut. Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2004r.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
10 lutego 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
10 lutego 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek