Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wszczęcie postępowania - budowa dwóch zbiorników gazowych do tankowania pojazdów samochodowych na terenie istniejącej stacji paliw przy ul.Rybackiej 4a w Słupsku.

data wystawienia: 12.02.2004 14:51
status: zamknięte
Z A W I A D O M I E N I E
o    w s z c z ę c i u    p o s t ę p o w a n i a


    Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 16.01.2004r zostało wszczęte, na wniosek Zakładu Transportu Energetyki ENTRANS Słupsk Spółka z o.o. w Słupsku przy ul. Rybackiej 4a, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch zbiorników naziemnych na gaz płynny, dystrybutora do tankowania pojazdów samochodowych wraz z instalacją; na rozbudowie istniejącej wiaty - nadaszenia nad istniejącymi polami nalewczymi; oraz na instalacji kanalizacji deszczowej z seperatoremsubstancji ropochodnych, na terenie istniejącej stacji paliw przy ul.Rybackiej4a w Słupsku.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie do dnia 18 lutego 2004r. strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Słupsku -Mały Ratusz- Plac Zwycięstwa 1, Wydział Urbanistyki i Architektury, pokój nr 102).
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
12 lutego 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
12 lutego 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek