Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o udzieleniu pozwolenia na przebudowę nawierzchni Starego Rynku

data wystawienia: 12.04.2005 8:01
status: zamknięte
Słupsk, dnia 12.04.2005 r.


AB.IX.7353/61/05


Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zmianami ), zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z późn. zmianami ) Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miejskiego w Słupsku zawiadamia, że na wniosek Zarządu Dróg Miejskich w Słupsku, w dniu 07.04.2005r. decyzją Prezydenta Miasta Słupska nr 94/05 zostało udzielone pozwolenie na przebudowę nawierzchni Starego Rynku w Słupsku wraz z przyległymi ulicami oraz odwodnieniem i oświetleniem (na działkach o nr 599, 606, 691, 703/5, 704, 705/2, 705/4, 705/5, 705/6, 706 obr. 6; nr 653/2, 653/5 obr. 13)

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj w dniu 26 kwietnia 2005 r.


Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

1.na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku
2.na stronie internetowej organu: www.slupsk pl
3.w miejscu planowanego przedsięwzięcia
4.a/a
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2005
Informację opublikował:
Małgorzata Zalewska
Data publikacji:
12 kwietnia 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek