Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wszczęcie postępowania-budowa ciągu rowerowego pomiędzy alejką brzozową a kanałem w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku.

data wystawienia: 7.06.2005 12:37
status: zamknięte
W s z ę c i e p o s t ę p o w a n i a
budowa ciągu rowerowego pomiędzy alejką brzozową,
a kanałem w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz na podstawie art.53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, że w dniu 06.06.2005r. zostało wszczęte, na wniosek Zarządu Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsk ul. Kaszubska 4, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu rowerowego pomiędzy alejką brzozową, a kanałem w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku na działce nr 417, obręb 13 i działce nr 4/3, obręb 18.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie do 13 czerwca 2005r. strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Mały Ratusz, pokój 102).
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
7 czerwca 2005
Informację opublikował:
Ewa Golińska
Data publikacji:
7 czerwca 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek