Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania w 2017 r. zadań publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

data wystawienia: 17.05.2017 11:47
status: zamknięte
Otwarty konkurs ofert na wspieranie:
  1. realizacji programów dla członków rodzin z problemem alkoholowym:

    a) psychoterapii współuzależnienia,

    b) pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików);

  1. działań profilaktyczno - edukacyjnych związanych z promowaniem zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu i narkotyków, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych;

  2. działań profilaktyczno – edukacyjnych i terapeutycznych zwiększających wiedzę społeczeństwa na temat przemocy w rodzinie, możliwości przeciwdziałania temu zjawisku oraz sposobów reagowania i uzyskania pomocy;

  3. wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka.

Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 maja 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
17 maja 2017
Nazwa pliku:
Ogłoszenie konkursowe
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 maja 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
17 maja 2017
Nazwa pliku:
Oferta
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 czerwca 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
17 maja 2017
Nazwa pliku:
Umowa
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 maja 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
17 maja 2017
Nazwa pliku:
Sprawozdanie
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 maja 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
17 maja 2017
Nazwa pliku:
Karta oceny formalnej
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 maja 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
17 maja 2017
Nazwa pliku:
Karta oceny merytorycznej
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 maja 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
17 maja 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek