Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania w 2018 r. zadań publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

data wystawienia: 8.12.2017 11:46
status: zamknięte
Otwarty konkurs ofert na wspieranie:

1) działalności dla osób bezdomnych – prowadzenia ogrzewalni,

2) zapewnienia całodobowego schronienia, opieki wraz z wyżywieniem dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,

3) działalności stowarzyszeń abstynenckich, w tym prowadzenie działalności psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych,

4) prowadzenia całorocznej, stacjonarnej działalności pomocowej w zakresie psychoterapii, punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, neofitów oraz ich rodzin,

5) działań opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz dożywiania w placówkach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych,

6) wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka.

Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Informację zaktualizował:
Agnieszka Bereza
Data aktualizacji:
12 grudnia 2017
Nazwa pliku:
załącznik nr 1 wzór oferty
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Nazwa pliku:
załącznik nr 2 wzór umowy
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Nazwa pliku:
załącznik nr 3 wzór sprawozdania
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Nazwa pliku:
załącznik nr 4 karta oceny formalnej
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Nazwa pliku:
załącznik nr 5 karta oceny merytorycznej
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Nazwa pliku:
ogłoszenie
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
12 grudnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek