Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wszczęcie postępowania - przebudowa stacji paliw ul. Wita Stwosza 14

data wystawienia: 27.02.2004 7:25
status: zamknięte
Z A W I A D O M I E N I E
o    w s z c z ę c i u    p o s t ę p o w a n i a


    Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 16.02.2004r zostało wszczęte, na wniosek PPUH Poczta Polska Zakład Transportu Samochodowego z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 15a , postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji paliw na terenie przy ul. Wita Stwosza 14 w Słupsku.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie do dnia 5 marca 2004r strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Mały Ratusz pokój 102).
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
27 lutego 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
27 lutego 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek