Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych

data wystawienia: 9.06.2020 10:34
status: zamknięte

Słupsk, 09.06.2020
Prezydent Miasta Słupska ogłasza konsultacje społeczne


1. Celem konsultacji jest zebranie uwag/opinii od mieszkańców i mieszkanek miasta nt. dokumentacji projektowej zadania z Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 pn. "STARE NA NOWE" - WYMIANA PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z CHODNIKAMI OKALAJĄCYMI ULICĘ MIKOŁAJSKĄ 5 i 6 OKRĘG III”.


2. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do rozmieszczenia urządzeń zabawowych oraz małej architektury. Projekt oraz materiały informacyjne (które są częścią dokumentacji projektowej) stanowią załączniki nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


3. Konsultacje będą trwały od 15.06.2020 r. do 06.07.2020 r.


4. Konsultacje mają zasięg lokalny.


5. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formach:

1) spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami miasta, które odbędzie się 22.06.2020 roku na terenie objętym opracowaniem dokumentacji projektowej przy ul. Mikołajskiej 5 i 6 o 16.30.

2) udostępnienia dokumentu w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku, na stronach www.slupsk.pl oraz http://www.pgm.slupsk.pl/pl.

3) zgłaszania uwag za pomocą formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Tuwima 4 w Słupsku lub przesłać w wersji elektronicznej na adres grzegorz.kubanek@pgm.slupsk.pl.

4) dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się 24.06.2020 w Biurze Obsługi Mieszkańców Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Tuwima 4 w Słupsku.


6. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy a zgłaszane w ich trakcie uwagi nie są wiążące dla miasta.


7. Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Słupsku.
Z up. PREZYDENTA

Miasta Słupska


Marta Makuch

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 czerwca 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
9 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o konsultacjach (pdf)
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 czerwca 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
9 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 - projekt zagospodarowania terenu
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy z Biznesem
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 czerwca 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
9 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 - projekt zagospodarowania placu zabaw
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 czerwca 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
9 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 - wyposażenie placu zabaw
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 czerwca 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
9 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 - opis placu zabaw
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 czerwca 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
9 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 - analiza nasłonecznienia
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 czerwca 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
9 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 - Formularz zgłaszania uwag (doc)
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 czerwca 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
9 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 - Formularz zgłaszania uwag (pdf)
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 czerwca 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
9 czerwca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek