Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o opracowaniu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2021-2030

data wystawienia: 1.06.2021 13:03
status: aktualne

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn realizuje zadanie polegające na opracowaniu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2021-2030, w skład którego oprócz Miasta Słupska wchodzą Gmina Miasto Ustka, Powiat Słupski, Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica, Gmina Ustka, Gmina Damnica i Gmina Dębnica Kaszubska.

Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego udziału w badaniu opinii mieszkańców na temat kluczowych obszarów, celów i działań planowanych
w ramach Strategii z wykorzystaniem technik ilościowych i jakościowych (wywiad internetowy poprzez wypełnienie ankiety w formie elektronicznej lub w wersji papierowej), jak i pogłębionego badania wśród realizatorów zadań Strategii poprzez indywidualne wywiady z interesariuszami realizacji Strategii.

Celem przeprowadzanych badań będzie stworzenie diagnozy strategicznej podstawowych uwarunkowań rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej
i przestrzennej MOF Słupsk-Ustka, która posłuży jako dokument wyjściowy
do opracowania
Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2021-2030. Będzie to dokument stanowiący podstawę do wytypowania kluczowych projektów dla rozwoju MOF Słupsk – Ustka, zaplanowanych do ubiegania się o środki UE w nowej perspektywie finansowej.

Zapraszając Państwa do udziału w badaniach informuję, że Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner zapewni anonimowość wszystkich odpowiedzi. Wyniki prezentowane będą w zbiorczych zestawieniach bez ujawniania danych poszczególnych uczestników badania. Szczegółowe informacje
na temat realizacji badania można uzyskać kontaktując się z następującymi osobami:

Artur Kubica, tel. +48 783 023 042, mail artur@deltapartner.org.pl

Dawid Zieliński, tel. +48 667 266 149, mail dawid.zielinski@deltapartner.org.pl

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 czerwca 2021
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
1 czerwca 2021
Nazwa pliku:
List zapowiedni
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 czerwca 2021
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
1 czerwca 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek