Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w związku z zawiadomieniem Zarządu Koła Łowieckiego „Daniel” w Słupsku, na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.)

data wystawienia: 12.10.2021 14:26
status: zamknięte

OBWIESZCZENIE


W związku z zawiadomieniem Zarządu Koła Łowieckiego „Daniel” w Słupsku, na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.)


Prezydent Miasta Słupska

podaje do publicznej wiadomości,


że na terenie obwodu łowieckiego Nr 26 na obszarze pomiędzy Oczyszczalnią Ścieków na ul. Portowej, a miejscowościami: Niewierowo, Siemianice w dniach 06.11.2021 r. oraz 27.11.2021 r. w godzinach od 8:30 do 15:00 planowane są polowania zbiorowe Koła Łowieckiego „Daniel”.

Ponadto na terenie obwodu łowieckiego Nr 81 na obszarze pomiędzy obwodnicą Słupska S6, a miejscowościami: Łosino, Krępa Słupska i Płaszewko w dniach 18.12.2021 r. oraz 08.01.2022 r. w godzinach od 8:30 do 15:00 planowane są polowania zbiorowe Koła Łowieckiego „Daniel”.Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić do Prezydenta Miasta Słupska sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie należy wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Prezydent Miasta Słupska zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.


Z up. PREZYDENTA

Katarzyna Guzewska

DYREKTOR

WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA


Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
12 października 2021
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
12 października 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek