Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o modyfikacji wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego przy ul. Chabrowej

data wystawienia: 17.01.2022 15:48
status: zamknięte

OBWIESZCZENIE

o modyfikacji wniosku

Zgodnie z art. 7 ust. 10 i ust. ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538) o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, zamieszcza się modyfikację wniosku firmy „MTD BUDOWNICTWO S.C.” Tomasz i Maciej Daszczyński z siedzibą przy ul. Pomorskiej 33 w Słupsku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na terenie działek nr: 647, 648, 649, 650, 651, 652 obr. 14 przy ulicy Chabrowej w Słupsku. Wniosek został zmodyfikowany na podstawie art. 7 ust 16 ww. ustawy.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi do zmodyfikowanego wniosku w formie papierowej lub elektronicznej, ustnie do protokołu w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 1 pok. 101 w godzinach pracy Urzędu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: wpp@um.slupsk.pl, w terminie do 7 lutego 2022r. Uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres osoby składającej uwagę oraz przedmiot uwagi.

Zmodyfikowany wniosek dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Słupsku w zakładce Planowanie Przestrzenne – Specustawa mieszkaniowa – Rok 2021–Wniosek nr 7, pod adresem: http://bip.um.slupsk.pl/dokumenty/5382.html


Jednocześnie, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., informuję:

1. Twoje dane przetwarzamy w celu wskazanym w art. 6 pkt 1 lit. c) rozporządzenia;

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska 76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3; e-mail: urzad@um.slupsk.pl, tel. 59 84 88 300;

3. Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego pl. Zwycięstwa 1 pokój 101;

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@um.slupsk.pl.

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 stycznia 2022
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
18 stycznia 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek