Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka na lata 2021-2030

data wystawienia: 9.02.2022 11:02
status: zamknięte

Prezydent Miasta Słupska wraz z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Powiatem Słupskim, Gminą Miasto Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Słupsk, Gmina Ustka, Gminą Dębnica Kaszubska i Gminą Damnica zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2021-2030 wraz z Diagnozą Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka.

Określone w Strategii ponadlokalnej cele rozwojowe, kierunki działań i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich.

Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie od 16.02.2022 r. do 23.03.2022 r.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszamy w szczególności mieszkańców MOF Słupsk - Ustka, samorządy partnerskie i sąsiadujące z MOF Słupsk – Ustka i ich związki, partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju bądź istotne dla prawidłowego rozwoju społeczno – gospodarczego i przestrzennego MOF Słupsk – Ustka.

W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców MOF Słupsk - Ustka konsultacje projektu Strategii odbywać się będą w następujących formach:

1) osiem protokołowanych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami ośmiu samorządów MOF Słupsk – Ustka. Ze względu na stan pandemii spotkania odbędą się w trybie on-line zgodnie z poniższym harmonogramem:

a) 28.02.2022 r., godz. 15:00 – Miasto Słupsk, https://us06web.zoom.us/j/82011153671?pwd=SHhKV2l6UHlteGVzc0NTaTduMnMzUT09

Identyfikator spotkania: 820 1115 3671, Kod dostępu: iDmRf6

b) 01.03.2022 r., godz. 15:00 - Gmina Miasto Ustka, https://us02web.zoom.us/j/82144582795?pwd=ZHpncmhISDh4VVptZWg1MGlMQVZOQT09

Identyfikator spotkania: 821 4458 2795, Kod dostępu: 337015

c) 01.03.2022 r., godz. 15:00 - Gmina Słupsk, https://us06web.zoom.us/j/81111585842?pwd=dmVRS2JZRUFKdCs5ZXJkQ0dJMlhyQT09

Identyfikator spotkania: 811 1158 5842, Kod dostępu: 421138

d) 01.03.2022 r., godz. 16:00 - Gmina Kobylnica, https://us06web.zoom.us/j/82586930980?pwd=ejdwWXJVdUJNVTlZNUhLeFRMME5GQT09

Identyfikator spotkania: 825 8693 0980, Kod dostępu: iDmRf6

e) 01.03.2022 r., godz. 16:00 - Gmina Ustka, https://us02web.zoom.us/j/81416311969?pwd=dzlleE1pWFJ4aW84ODlzRjR0ZCs2Zz09

Identyfikator spotkania: 814 1631 1969, Kod dostępu: 143644

f) 02.03.2022 r., godz. 15:00 - Gmina Damnica, https://us06web.zoom.us/j/81303205872?pwd=ZW0wVTBVREtYcGNKT2QwYzVFYUZIZz09

Identyfikator spotkania: 813 0320 5872, Kod dostępu: iDmRf6

g) 02.03.2022 r., godz. 15:00 - Gmina Dębnica Kaszubska,

https://us02web.zoom.us/j/88595135130?pwd=Q2t5QzFOOWFCL3pXem9zNDhuMjBtQT09

Identyfikator spotkania: 885 9513 5130, Kod dostępu: 289133

h) 02.03.2022 r., godz. 16:00 - Powiat Słupski, https://us06web.zoom.us/j/83557496932?pwd=Q29pZlZiUGtTMDA1SDA3OEQ1SjlPdz09

Identyfikator spotkania: 835 5749 6932, Kod dostępu: iDmRf6

2) zamieszczenie projektów dokumentów do konsultacji na oficjalnych stronach internetowych samorządów wchodzących w skład MOF Słupsk - Ustka i zbieranie uwag za pomocą ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/mof_su. Dokumenty do konsultacji oraz link do ankiety znajdują się na stronach internetowych samorządów MOF Słupsk – Ustka: www.slupsk.pl

www.ustka.pl

www.powiat.slupsk.pl

www.gminaslupsk.pl

www.kobylnica.pl

www.debnicakaszubska.eu

www.ustka.ug.gov.pl

www.damnica.pl

oraz w Biuletynach Informacji Publicznej:

http://bip.um.slupsk.pl

https://bip.um.ustka.pl

https://bip.powiat.slupsk.pl

http://bip.gminaslupsk.pl

https://bip.kobylnica.pl

http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/public

http://bip.ustka.ug.gov.pl

http://ug.damnica.ibip.pl/public.

3) dyżury konsultacyjne w Wydziale Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku pod nr telefonu: 59 848 83 04, 59 848 84 66 w dniach: 21.02.2022, 28.02.2022, 07.03.2022, 14.03.2022, 21.03.2022 w godz. 15.00-16.30.

4) zbieranie uwag za pomocą formularza konsultacyjnego zamieszczonego na stronach internetowych samorządów MOF Słupsk – Ustka oraz ich Biuletynach Informacji Publicznej. Wypełnione formularze będzie można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2022 r. w wybranej formie:

a) drogą korespondencyjną lub osobiście na jeden z poniższych adresów (decyduje data wpływu do Urzędu):

· Wydział Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk;

· Biuro Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka;

· Biuro Obsługi Mieszkańca, Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk;

· Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk;

· Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska;

· Urząd Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica;

· Biuro Obsługi Mieszkańca Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica;

· Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka.

b) drogą elektroniczną w wersji edytowalnej na adres: mofslupsk@um.slupsk.pl.

Sporządzenie Strategii rozwoju ponadlokalnego jest jednym z etapów przygotowania MOF Słupsk - Ustka do wdrażania środków w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej 2021-2027.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński, Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 lutego 2022
Informację opublikował:
Patrycja Adamiec
Data publikacji:
21 lutego 2022
Nazwa pliku:
Zał. nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński, Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 lutego 2022
Informację opublikował:
Patrycja Adamiec
Data publikacji:
21 lutego 2022
Nazwa pliku:
Zał. nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński, Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 lutego 2022
Informację opublikował:
Patrycja Adamiec
Data publikacji:
21 lutego 2022
Nazwa pliku:
Zał. nr 3
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński, Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 lutego 2022
Informację opublikował:
Patrycja Adamiec
Data publikacji:
21 lutego 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek