Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze wniosków do Programu „Nasza wspólna przestrzeń – program na rzecz rozwoju infrastruktury czasu wolnego na terenie Miasta Słupska

data wystawienia: 11.03.2022 14:02
status: zamknięte

14 marca 2022 r. – 3 kwietnia 2022 r.

Prezydent Miasta Słupska ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Nasza wspólna przestrzeń – program na rzecz rozwoju infrastruktury czasu wolnego na terenie Miasta Słupska”

Celem Programu jest tworzenie nowych terenów zieleni, parków, skwerów, ogólnodostępnych przestrzeni lub rewaloryzacja już istniejących małych centrów życia społecznego oraz budowa aktywności obywatelskiej poprzez włączanie mieszkańców w procesy zarządzania Miastem.

Każdy mieszkaniec może złożyć wniosek zawierający własny pomysł na zmiany w przestrzeni miejskiej w kategoriach:

1) infrastruktura turystyczna i rekreacyjna: tworzenie nowych lub modernizacja istniejących publicznych przestrzeni rekreacyjnych oraz rekultywacja przestrzeni publicznej stanowiącej centrum życia społecznego;

2) przedsięwzięcia i inicjatywy w przestrzeni miejskiej mające na celu rozwój terenów zielonych i błękitno-zielonej infrastruktury.

Zgłoszone pomysły będą stanowiły podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 oraz środków unijnych. Wartość jednego zadania dla kategorii 1) wynosi od 50 000 zł do 500 000 zł, a całkowity limit wydatków to 1 500 000,00 zł, a dla kategorii 2) nie ma limitu wydatków.

Wszystkie szczegóły oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Wszelkie informacje na temat naboru wniosków udzielą pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 1 (pok. 204, III piętro, Mały Ratusz) tel. 059 84 88 225

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 marca 2022
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
11 marca 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek