Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 131/2022 z dnia 20.06.2022 r.o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa ulicy Owocowej w Słupsku”

data wystawienia: 6.07.2022 8:07
status: zamknięte


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA


Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 w związku z art. 11 a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam


o wydaniu decyzji nr 131/2022 z dn. 20.06.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa ulicy Owocowej w Słupsku”.


Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:

Działki w liniach rozgraniczających pas drogowy:

  • 48/4, 48/7, 56/4, 225, 48/6, 67/6, 144, 36/2, 48/9, 48/10, 48/13, 54/3 obr. 4 – pas drogowy ul. Owocowej,

  • 44 obr. 4 – pas drogowy ul. Kaszubskiej,

  • 128, 246 obr. 4 – pas drogowy ul. Malinowej,

  • 49/3 obr. 4 – pas drogowy ul. Duńskiej,

  • 55 obr. 4 – pas drogowy ul. Fińskiej,

  • 45, 50 obr. 5 – droga wewnętrzna w Lasku Północnym.


Działka przeznaczona do tymczasowego zajęcia w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej - 129/1 obr. 5

Niniejszą decyzją zakończono postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek Prezydenta Miasta Słupska z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 3 w Słupsku.


W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku (Plac Zwycięstwa 1, pokój 02, tel. 059 84 88 409), w poniedziałki od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30. Termin ewentualnie planowanej wizyty w tutejszym wydziale należy uzgodnić telefonicznie pod ww. numerem.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Wydział Budownictwa
Informację wytworzył:
Anna Rajter-Szczepańska Dyrektor Wydziału Budownictwa
Data wytworzenia:
6 lipca 2022
Informację opublikował:
Małgorzata Zalewska
Data publikacji:
6 lipca 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek