Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ulicy Banacha i Grechuty w Słupsku wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym”.

data wystawienia: 13.01.2023 13:06
status: zamknięte


PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA OBWIESZCZA


Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 176) oraz art. 10§1, 61§4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamia się


że na wniosek Prezydenta Miasta Słupska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ulicy Banacha i Grechuty w Słupsku wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym”.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewidencyjnych:


Działki w pasie drogowym o uregulowanym stanie prawnym:

 • 16, 165, 254, 122 obr. 8; 635, 1222 obr. 9 – pas drogowy ul. Banacha,

 • 129/1, 130/1, 245, 261 obr. 8 – pas drogowy ul. Grechuty,

 • 111/1, 250 obr. 8 – pas drogowy ul. Riedla,

 • 121/1, 229 obr. 8 – pas drogowy ul. Zauchy,

 • 244 obr. 8 – pas drogowy ul. Ordonówny,

 • 1219/5 obr. 9 – pas drogowy ul. Braille’a,

 • 87/1, 149 obr. 8 – pas drogowy al. 3 Maja.

Działki niebędące pasem drogowym przeznaczone do włączenia do pasa drogowego ulicy Grechuty:

 • 124/1 obr. 8.


Działka niebędąca własnością Miasta Słupsk przeznaczona do wywłaszczenia i włączenia do pasa drogowego ulicy Grechuty:

 • 133/1 obr. 8.


Działki przewidziane do podziału zgodnie z projektem podziału nieruchomości*:

 • 123 obr. 8 (123/1, 123/2),

 • 126/3 obr. 8 (126/4, 126/5),

 • 131 obr. 8 (131/1, 131/2),

 • 134/5 obr. 8 (134/7, 134/8),

 • 136 obr. 8 (136/1, 136/2),

 • 137 obr. 8 (137/1, 1372),

 • 138 obr. 8 (138/1, 138/2),

 • 141 obr. 8 (141/1, 141/2),

 • 166/6 obr. 8 (166/7, 166/8),

 • 160/19 obr. 8 (160/22, 160/23)

*) Przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone do włączenia do pasa drogowego


Działki przeznaczone do tymczasowego zajęcia w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej:

 • 148, 237 obr. 8.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,strony mogą zapoznać się ze złożonymi w sprawie dokumentami, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Budownictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku (Plac Zwycięstwa 1, pokój 02, tel. 059 84 88 409), w poniedziałki od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30. Termin ewentualnie planowanej wizyty w tutejszym wydziale należy uzgodnić telefonicznie pod ww. numerem.


Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o dowody i materiały pozostające w dyspozycji Urzędu.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Budownictwa
Informację wytworzył:
Anna Rajter-Szczepańska - Dyrektor Wydziału Budownictwa
Data wytworzenia:
13 stycznia 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Zalewska
Data publikacji:
13 stycznia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek