Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa nowego połączenia drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej)" w Słupsku.

data wystawienia: 15.02.2023 8:02
status: zamknięte

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA


Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 162) oraz art. 10§1, 61§4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2022 r. poz. 2000)

zawiadamia się


że na wniosek Prezydenta Miasta Słupska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa nowego połączenia drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kontynuacja budowy „Ringu Miejskiego” w Słupsku”.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewidencyjnych:


Działki w pasie drogowym o uregulowanym stanie prawnym:

 • 615, 299 obr. 12 – pas drogowy ul. Poznańskiej,

 • 230/26 obr. 12 – pas drogowy ul. Witkacego,

 • 253/5, 280, 281/1, 268, 289/5, 367/4, 616, 618 obr. 12 - pas drogowy ul. Słonecznej,

 • 242, 281/6, 298/4, obr. 12 - pas drogowy ul. Zielonej,

 • 282, 287/4 obr. 12 – pas drogowy ul. Rybackiej,

 • 286 obr. 12 – pas drogowy przy rzece Słupi,

 • 268, 1075 obr. 18; 17/72 obr. 20 - pas drogowy ul. Gdyńskiej,

 • 321/3, 322/4, 393 obr. 18; 10/22, 10/34, 11/2, 13/42, 7 obr. 20 - pas drogowy ul. Leśnej,

 • 325 obr. 18; 2, 79 obr. 19; 1 obr. 20 - pas drogowy ul. Arciszewskiego,

 • 327/2, 327/5, 327/6, 327/7, obr. 18 - pas drogowy ul. Spacerowej,

 • 2/40 obr. 20 - pas drogowy ul. Sosnowej,

 • 397/5 obr. 18 - pas drogowy ul. Jesionowej,

 • 80/23, 179/1 obr. 17 - pas drogowy ul. Hubalczyków,

 • 188/1, 391/1 obr. 17 - pas drogowy ul. Jodłowej,

 • 177/12 obr. 17 - pas drogowy ul. Sucharskiego,

 • 774/7 obr. 17 - pas drogowy ul. Aluchny – Emelianow,

 • 79/3 obr. 17 - pas drogowy ul. Boh. Westerplatte,

 • 3 obr. 19 – droga wewnętrzna.


Działki stanowiące własność Miasta Słupsk niewymagające podziału i przeznaczone do włączenia do pasa drogowego:

 • 281/2, 367/5 obr. 12,

 • 328/5, 1031/1 obr. 18,

 • 5 obr. 19,

 • 10/20, 17/61 obr. 20.


Działki niebędące własnością Miasta Słupsk przeznaczone do wywłaszczenia i włączenia do pasa drogowego

 • 237/20, 237/28, 253/7, 293/2, 249/14 obr. 12.


Działki przeznaczone do tymczasowego zajęcia w celu budowy lub przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej:

 • 285 obr. 12.

Działki przewidziane do podziału zgodnie z projektem podziału nieruchomości*:

 • 237/27 obr. 12 (237/47, 237/48),

 • 237/29 obr. 12 (237/51, 237/52),

 • 241/10 obr. 12 (241/39, 241/40),

 • 267/2 obr. 12 (267/7, 267/8),

 • 281/11 obr. 12 (281/30, 281/31),

 • 281/13 obr. 12 (281/32, 281/33),

 • 283 obr. 12 (283/1, 283/2),

 • 288/1 obr. 12 (288/2, 288/3),

 • 297/3 obr. 12 (297/5, 297/6, 297/7),

 • 300/7 obr. 12 (300/10, 300/9),

 • 705 obr. 12 (705/1, 705/2),

 • 706/2 obr. 12 (706/8, 706/9),

 • 80/22 obr. 17 (80/48, 80/49),

 • 725/51 obr. 17 (725/59, 725/58, 725/60),

 • 188/34 obr. 18 (188/54, 188/55),

 • 322/3 obr. 18 (322/6, 322/7),

 • 322/5 obr. 18 (322/8, 322/9, 322/10),

 • 328/9 obr. 18 (328/10, 328/11),

 • 1068 obr. 18 (1068/1, 1068/2),

 • 1 obr. 19 (1/1, 1/2),

 • 4 obr. 19 (4/1, 4/2),

 • 11 obr. 19 (11/1, 11/2),

 • 2/38 obr. 20 (2/62, 2/63),

 • 4 obr. 20 (4/1, 4/2),

 • 8/9 obr. 20 (8/10, 8/11),

 • 10/19 obr. 20 (10/36, 10/37),

 • 10/35 obr. 20 (10/38, 10/39),

 • 13/31 obr. 20 (13/48, 13/49).

*) Przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone do włączenia do pasa drogowego.


W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,strony mogą zapoznać się ze złożonymi w sprawie dokumentami, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Budownictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku (Plac Zwycięstwa 1, pokój 02, tel. 059 84 88 409), w poniedziałki od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30. Termin ewentualnie planowanej wizyty w tutejszym wydziale należy uzgodnić telefonicznie pod ww. numerem.


Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o dowody i materiały pozostające w dyspozycji Urzędu.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Wydział Budownictwa
Informację wytworzył:
Anna Rajter-Szczepańska - Dyrektor Wydziału Budownictwa
Data wytworzenia:
15 lutego 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Zalewska
Data publikacji:
15 lutego 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek