Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Słupska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte-Dwernickiego”,„Pomorska II”, „Kasztanowa” i „Kaszubska-Zachód A” w Słupsku wraz z prognozami oddziaływ

data wystawienia: 23.02.2023 8:14
status: zamknięte

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Słupska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz na podstawie: uchwały nr XXII/383/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte-Dwernickiego” w Słupsku, uchwały Nr IV/55/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska II” w Słupsku, uchwały nr XXX/495/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kasztanowa” w Słupsku, uchwały nr XLI/652/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska-Zachód A" w Słupsku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wgląduProjektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Westerplatte-Dwernickiego”,„Pomorska II”, „Kasztanowa”

i „Kaszubska-Zachód A” w Słupsku

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko  1. w dniach od 2marca 2023 r. do 23marca 2023r. w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 1 pok. 105, w godzinach: poniedziałek 7:30-16:30; wtorek-czwartek 7:30-15:30; piątek 7:30-14:30 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Słupsk w zakładce „Planowanie przestrzenne”.

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych odbędą się w sali nr 110 w Urzędzie Miejskim w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3,
w dniu 13 marca 2023 r. o godzinach:

14:30 – Projekt MPZP „Pomorska II”,

15:00 – Projekt MPZP „Westerplatte-Dwernickiego”.

w dniu 14 marca 2023 r. o godzinach:

14:30 – Projekt MPZP „Kaszubska-Zachód A”,

15:00 – Projekt MPZP „Kasztanowa”.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku, siedziba ul. Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: wpp@um.slupsk.pl lub na adres skrzynki: /MiastoSlupsk/SkrytkaESP lub /MiastoSlupsk/ESP; z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13kwietnia 2023 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., informuję:

1. Twoje dane przetwarzamy w celu wskazanym w art. 6 pkt 1 lit. c rozporządzenia

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska 76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3; e-mail: urzad@um.slupsk.pl, tel. 59 84 88 300;

3. Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego pl. Zwycięstwa 1 pokój 105

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@um.slupsk.plPodmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 lutego 2023
Informację opublikował:
Justyna Prążyńska
Data publikacji:
23 lutego 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek