Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupsk przeznaczonych do sprzedaży, oddania w dzierżawę, najem oraz użyczenie.

data wystawienia: 19.07.2023 8:16
status: zamknięte

Prezydent Miasta Słupska

informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3
(II-piętro p. 213-224) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska, przeznaczonych do:

* sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

 • działki nr 196/2 w obr. nr 0010 przy ul. Juliana Przybosia,

 • działki nr 196/3 w obr. nr 0010 przy ul. Juliana Przybosia,

 • działki nr 196/4 w obr. nr 0010 przy ul. Juliana Przybosia,

 • działki nr 196/6 w obr. nr 0010 przy ul. Juliana Przybosia,

 • działki nr 196/7 w obr. nr 0010 przy ul. Juliana Przybosia,

 • działki nr 196/5 i nr 940/1 w obr. nr 0010 przy ul. Juliana Przybosia,

 • działki nr 671/1 i nr 213/16 w obr. nr 0011 przy ul. Artura Grottgera,

 • samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Leśnej 9,

 • samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Długiej 18,

 • samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Wolności 12,

 • samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Grodzkiej 10,

 • samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 10 przy ul. Wolności 35,

 • samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Wileńskiej 36,

 • samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Bałtyckiej 30,

 • samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Gdańskiej 10,

 • samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 20 przy ul. H. Kołłątaja 21,

 • samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 23 przy ul. Nowobramskiej 2,

 • samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Szczecińskiej 8,

 • samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 53 przy ul. Gustawa Morcinka 2,

 • samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Stefana Żeromskiego 3A,

* sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

 • działki nr 519/5 w obr. nr 0013 przy ul. Witolda Lutosławskiego 33,

 • samodzielnego lokalu niemieszkalnego „C”w budynku przy ul. Ludwika Zamenhofa 4,

* oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

 • działki nr 437/3 w obr. nr 0013 przy ul. Rybackiej,

 • działki nr 72/7 w obr. nr 0012 przy ul. Pomorskiej,

 • działki nr 280/4 w obr. nr 0013 przy ul. Garncarskiej,

 • działki nr 178/1 w obr. nr 0017 przy ul. Hubalczyków,

 • działki nr 1310 w obr. nr 0009 przy ul. Zygmunta Augusta,

 • działki nr 942/2 w obr. nr 0010 przy ul. Stanisława Szpilewskiego,

 • działki nr 162/18 w obr. nr 0012 przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego,

 • działki nr 976 o pow. 40 m2 w obr. nr 0017 przy ul. Karola Kniaziewicza,

 • działki nr 976 o pow. 100 m2 w obr. nr 0017 przy ul. Karola Kniaziewicza,

 • działki nr 976 o pow. 120 m2 w obr. nr 0017 przy ul. Karola Kniaziewicza,

 • działki nr 240/1 i nr 241/10 w obr. nr 0013 przy ul. Henryka Pobożnego 20a i 22,

 • działki nr 975 o pow. 750 m2 i nr 976 o pow. 20 m2 w obr. nr 0017 przy ul. Karola Kniaziewicza.

* oddania w najem w trybie przetargu pisemnego ograniczonego:

 • lokal użytkowy oznaczony literą A przy ul. Płowieckiej 2,

 • lokal użytkowy oznaczony literą B przy ul. Płowieckiej 2,

* oddania w użyczenie:

 • działki nr 10/5 w obr. nr 0017 przy ul. Bohaterów Westerplatte.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Maruszak Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
19 lipca 2023
Informację opublikował:
Anna Królikowska-Pawlicka
Data publikacji:
19 lipca 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek