Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowiska projektu dokumentu pn. „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka”

data wystawienia: 4.09.2023 12:45
status: zamknięte
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 46 pkt 1 oraz art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506) podaje do publicznej wiadomości informację o:
przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowiska projektu dokumentu pn. „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka”
zgodnie z uzgodnionym zakresem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku (pismo z dnia 17.08.2023, znak: RDOŚ-Gd-WOO.411.1.2023.AM1), Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku (pismo znak: ONS.9022.1.34.2023.AR z dnia 18.08.2023).

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 września 2023
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
4 września 2023
Nazwa pliku:
Informacja o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowiska projektu dokumentu pn. „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka”
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 września 2023
Informację opublikował:
Laura Omucińska
Data publikacji:
4 września 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek