Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie dot. polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Daniel"

data wystawienia: 20.10.2023 14:17
status: zamknięte

Słupsk, dnia 19 października 2023 roku

GKiOŚ.RGK.6150.14.2023.BWOBWIESZCZENIE


W związku z zawiadomieniem Zarządu Koło Łowieckiego „Daniel” w Słupsku, na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie (Dz.U. z 2023 r., poz. 1082)


Prezydent Miasta Słupska

podaje do publicznej wiadomości,


że na terenie obwodu łowieckiego nr 26 w dniach: 4 listopada 2023 roku, 25 listopada 2023 roku, 9 grudnia 2023 roku, 23 grudnia 2023 roku, 6 stycznia 2024 roku, 20 stycznia 2024 roku oraz obwodu łowieckiego nr 81 w dniach: 11 listopada 2023 roku, 18 listopada 2023 roku, 16 grudnia 2023 roku, 30 grudnia 2023 roku, 6 stycznia 2024 roku, 13 stycznia 2024 roku w godzinach od 8:00 do 15:30 planowane są polowania zbiorowe Koła Łowieckiego „Daniel”.


Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić do Prezydenta Miasta Słupska sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie należy wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Prezydent Miasta Słupska zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi wg wzoru zamieszczonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 roku w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1939).

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
19 października 2023
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
20 października 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek