Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - stacja paliw ul. Portowa

data wystawienia: 10.03.2004 11:00
status: zamknięte
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
     działając na podstawie art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62 , poz. 627, z późn. zmianami )
z a w i a d a m i a
o zamieszczeniu pod numerem 1/04 w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach o wydanie decyzji, wniosku "OKTAN" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzebielinie ul. Wejherowska 2 A, w sprawie pozwolenia na budowę stacji paliw obejmującej 2 dystrybutory dwustronne do tankowania samochodów osobowych, jedno stanowisko dla TIR-ów z szybko wydajnym dystrybutorem, stanowisko do tankowania gazu propan- butan, wiatę nad stanowiskami do tankowania , budynek handlowy z częścią socjalną, myjnię samochodową ręczną, wraz z infrastrukturą towarzyszącą , na działce nr 27 obręb 1 przy ulicy Portowej w Słupsku w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Raport oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia zamieszczono pod nr1/04 w publicznie dostępnym wykazie danych o raportach . Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa , w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj. do dnia 31 marca 2004r. Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1 - Wydział Administracji Budowlanej ( parter - pokój nr 03).
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
10 marca 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
10 marca 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek