Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz infrastruktury na cześci działki nr 288/1 obr. 12 przy ul. Rybackiej w Słupsku

data wystawienia: 29.03.2024 13:06
status: zamknięte

Słupsk, dnia 29.03.2024r.

PP.RPP.6733.2.2024.KMOBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 977) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek Miasta Słupsk w imieniu którego działa i występuje Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz infrastruktury w ramach inwestycji pod nazwą "Strefa sportu w Parku Kultury i Wypoczynku – Słupski Budżet Obywatelski 2024”, zlokalizowanej na terenie części działki nr 288/1 położonej w obrębie 12 przy ulicy Rybackiej w Słupsku.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i wnioski w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku (Plac Zwycięstwa 1, pokój nr 107) w każdy poniedziałek w godz. 730-1630 i od wtorku do czwartku w godz. 730-1530, piątek w godz.730-1430.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Słupska oraz na stronie internetowej: www.bip.um.slupsk.pl, w zakładce ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Maciej Araszkiewicz
Data wytworzenia:
29 marca 2024
Informację opublikował:
Katarzyna Matyszewska
Data publikacji:
29 marca 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek