Miejski proces legislacyjny

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Rady Miejskiej

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Barbara Sienkiewicz
Data wytworzenia:
5 listopada 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
6 listopada 2012
Informację zaktualizował:
Krystyna Kniaź
Data aktualizacji:
2 czerwca 2014
Nazwa pliku:
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 28.11.12 r. w spr. ogł. t. j. w spr. podwyższenia kryterium dochod. oraz ustalenia warunków odpł za pomoc udzieloną w zakr. dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza......w latach 2010-2013
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka
Data wytworzenia:
28 listopada 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
15 stycznia 2013
Nazwa pliku:
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28.11.2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł
Data wytworzenia:
28 listopada 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
15 stycznia 2013
Nazwa pliku:
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 28.11.12 r. w spr. ogł. t. j. w spr. ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w ZŻM w Słupsku, wysokości dodat. opłat za wydłużony wymiar .... oraz określenie warunków częściowego zwol od ponoszonych opłat
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Anna Orzeł
Data wytworzenia:
28 listopada 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
15 stycznia 2013
Nazwa pliku:
Obwieszczenia Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 28.11.2012 r. w spr. ogłoszenia t.j. Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupsk
Informację wytworzył:
Irena Jasiunas
Data wytworzenia:
28 listopada 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
17 stycznia 2013
Nazwa pliku:
Obwieszczenie Rady Miejskiej z dnia 19.12.2012 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Słupska
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
19 grudnia 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
15 stycznia 2013
Nazwa pliku:
Obwieszczenie RM w Sł. z 19.12.12 r. w spr.ogł. uchwały Nr V/33/11 RM w Sł. z dn. 26.01.11 r. w spr. szczegół. zasad, sposobu i trybu umarz, odracz.lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych M.Słupska i jedn.podległych oraz wskaz. ....
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
19 grudnia 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
11 lutego 2013
Nazwa pliku:
Obwieszczenie Rady Miejskiej z dnia 19.12.2012 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału miasta Słupska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
19 grudnia 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
15 stycznia 2013
Nazwa pliku:
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Słupsku z dn.19.12.12 r.w spr. ogł. t. j. w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu M. Słupska dla niepublicznych szkoł i placówek oświat. oraz zakresu i trybu kontr.prawidłowości ich wykorzystania
Informację wytworzył:
Adrianna Pawińska
Data wytworzenia:
19 grudnia 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
15 stycznia 2013
Nazwa pliku:
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 19.12.2012 r. w sprawie ogłoszenia t. j.w spr. określenia przepisów porządkowych oraz stref cen obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami
Informację wytworzył:
Ewa Trofimowicz
Data wytworzenia:
19 grudnia 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
15 stycznia 2013
Nazwa pliku:
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 19.12.2012 r. w sprawie ogłoszenia t.j. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Radosław Tęsny
Data wytworzenia:
19 grudnia 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
17 stycznia 2013
Nazwa pliku:
Obwieszczenie RM w Słupsku z dn. 30.01.2013 r. w spr. ogł. t.j. uchwały Nr LI/789/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31.03.2010 r. w spr. uchwalenia mpzp „Dzielnica Północ” na terenie położonym w rejonie ulic Portowej i Grunwaldzkiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
30 stycznia 2013
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
11 lutego 2013
Nazwa pliku:
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 30.01.2013 r. w spr.ogłoszenia t. j.w spr. uchwały Nr V/33/06 RM w Sł. z dn. 20.12. 2006 r. w spr.zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsięb. realizujących nowe inwestycje na terenie M.Sł. w SSSE
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
30 stycznia 2013
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
11 lutego 2013
Nazwa pliku:
Obwieszczenie RM w Słupsku z dn. 30.10.13r.w spr.ogł. t.j.uchwały Nr XXXVIII/463/05 RM w Słupsku z dn.30.03.05r. w spr.uchwalenia mpzp „Tuwima" w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
30 października 2013
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
6 listopada 2013
Nazwa pliku:
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 30.10.13 r. w spr. ogł. t.j. uchwały RM w Słupsku Nr XXIX/400/12 z dn. 28.11.12 r. w spr. stawek podatku od nieruchomości
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
30 października 2013
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
6 listopada 2013
Nazwa pliku:
Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sł. z dnia 27 .11.2013 r. w spr. ogłoszenia t. j. Statutu Miasta Słupska
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
27 listopada 2013
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
28 listopada 2013
Nazwa pliku:
Obwieszczenie RM z 26.02.14 r.w spr. ogł. t.j.ustalenia wys. marż urz. od sprzedaży biletów upraw. do korzystania z przejazdów osób środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez ZIM w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
26 lutego 2014
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
6 marca 2014
Nazwa pliku:
Obwieszczenie z dn.28.05.14 . w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVI/209/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2012 – 2016”
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 maja 2014
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
2 czerwca 2014
Nazwa pliku:
Obwieszczenie z dn. 28.05.14 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 maja 2014
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
2 czerwca 2014
Nazwa pliku:
Obwieszczenie z dn. 28.05.14 r.w spr.ogł.t.j.uchwały Nr XX/294/12 RM w Słupsku z dn.28.03.12 r. w spr.ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 maja 2014
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
2 czerwca 2014

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek