Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na os. Westerplatte-Hubalczyków i przy ul. Jodłowej

rozpoczęcie przetargu: 9.02.2004 12:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
Ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ul. S. Sojki, uzbrojonej w sieć wodno - kanalizacyjną, ujawnionej w KW nr 36711, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą, oznaczonej w ewidencji gruntów jako :

 • nieruchomość nr 683 o powierzchni 640 m2, cena wywoławcza - 24.750,00 zł, wadium - 2.500,00 zł, postąpienie - 250,00 zł,

Nabywca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wycięcie drzew kolidujących z zabudową.

IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Słupsku przy
ul. S. Szarmacha, uzbrojonych w sieć kanalizacyjną, ujawnionych w KW nr 36711, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą, oznaczonych w ewidencji gruntów jako :

 • nieruchomość nr 738 o powierzchni 828 m2, cena wywoławcza - 31.690,00 zł, wadium - 3.200,00 zł, postąpienie - 320,00 zł,
 • nieruchomość nr 739 o powierzchni 792 m2, cena wywoławcza - 30.320,00 zł, wadium - 3.100,00 zł, postąpienie - 310,00 zł,
 • nieruchomość nr 740 o powierzchni 792 m2, cena wywoławcza - 30.320,00 zł, wadium - 3.100,00 zł, postąpienie - 310,00 zł,
 • nieruchomość nr 741 o powierzchni 792 m2, cena wywoławcza - 30.320,00 zł, wadium - 3.100,00 zł, postąpienie - 310,00 zł.
 • nieruchomość nr 742 o powierzchni 792 m2, cena wywoławcza - 30.320,00 zł, wadium - 3.100,00 zł, postąpienie - 310,00 zł,
 • nieruchomość nr 743 o powierzchni 1089 m2, cena wywoławcza - 41.630,00 zł, wadium - 4.200,00 zł, postąpienie - 420,00 zł,
 • nieruchomość nr 745 o powierzchni 1686 m2, cena wywoławcza - 64.270,00 zł, wadium - 6.500,00 zł, postąpienie - 650,00 zł,
 • nieruchomość nr 746 o powierzchni 1731 m2, cena wywoławcza - 65.980,00 zł, wadium - 6.600,00 zł, postąpienie - 660,00 zł,
 • nieruchomość nr 747 o powierzchni 774 m2, cena wywoławcza - 29.640,00 zł, wadium - 3.000,00 zł, postąpienie - 300,00 zł,

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy
ul. S. Sojki, uzbrojonej w sieć wodno - kanalizacyjną, ujawnionej w KW nr 36711, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą, oznaczonej w ewidencji gruntów jako :

 • nieruchomość nr 688 o powierzchni 451 m2, cena wywoławcza - 17.400,00 zł, wadium - 1.800,00 zł, postąpienie - 180,00 zł.

Nabywca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wycięcie drzew kolidujących z zabudową,

oraz IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 17 miasta Słupska przy ul. Jodłowej, ujawnionych w KW 36711, przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, uzbrojonych w sieć wodno-kanalizacyjną:

 • działka nr 388/1 o pow. 1677 m2, cena wywoławcza - 64.450,00 zł, wadium - 6.500,00 zł, postąpienie - 650,00 zł,
 • działka nr 393/1 o pow. 1601 m2, cena wywoławcza - 61.540,00 zł, wadium - 6.200,00 zł, postąpienie - 620,00 zł,
 • działka nr 395/1 o pow. 1093 m2, cena wywoławcza - 42.090,00 zł, wadium - 4.300,00 zł, postąpienie - 430,00 zł,
 • działka nr 398/1 o pow. 953 m2, cena wywoławcza - 36.730,00 zł, wadium - 3.700,00 zł, postąpienie - 370,00 zł,
 • działka nr 405/1 o pow. 647 m2, cena wywoławcza - 25.020,00 zł, wadium - 2.600,00 zł, postąpienie - 260,00 zł,
 • działka nr 408/1 o pow. 603 m2, cena wywoławcza - 23.330,00 zł, wadium - 2.400,00 zł, postąpienie - 240,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 04 lutego 2004r.na konto:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy, Referat Gospodarki Komunalnej Bank PeKaO S.A. I O/Słupsk
nr 11001324-2570-2101-111-24 lub w kasie urzędu.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 848-83-30.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
13 stycznia 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
13 stycznia 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek