Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i druków w roku 2005 dla Urzędu Miejskiego w Słupsku

składanie ofert: 30.12.2004 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3
otwarcie ofert: 30.12.2004 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pokój 110
OGŁOSZENIE


Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na zakup materiałów biurowych i druków w roku 2005 dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.


W przetargu mogą wziąć udział firmy nie wykluczone z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 oraz spełniające wymogi art.22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177)
i warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wymagany termin realizacji zadania – 1.01. - 31.12.2005r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku w godz. 9.00-15.00 pokój 307.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Cena – wartość zamówienia brutto - waga 100%

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

Tadeusz Szemryk - tel. 059 8488408
Irena Mączka - tel. 059 8488313
w godz. 9.00-15.00.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.

CPV: materiały biurowe - 252, 301
druki - 228, 229

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
15 grudnia 2004
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
15 grudnia 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek