Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów 6

rozpoczęcie przetargu: 15.02.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Słupska przy ulicy Szarych Szeregów 6, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 18038

- działka nr 730/2 o powierzchni 832 m² zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 1006,22 m²

- cena wywoławcza – 783.000 zł, wadium – 78.300 zł, postąpienie - nie mniej niż 7.830 zł

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” na terenie o funkcji: zabudowy usługowej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (48 MW, U)) w/w planu zagospodarowania.

Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym w infrastrukturę techniczną. Możliwość podłączenia do pozostałej infrastruktury należy uzgodnić z gestorami sieci. Przez działkę nr 730/2 przebiega sieć kanalizacyjna oraz ciepłownicza. Na w/w działce znajdują się włazy kanalizacyjne.

Budynek znajdujący się na przedmiotowej działce figuruje w gminnej ewidencji zabytków i podlega uwarunkowaniom zgodnym z zapisami obowiązującymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście”.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 01.02.2016r.o godz. 15°°.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.02.2016r. o godzinie 10°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 10.02.2016r.na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. Urzędu lub telefonicznie 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 grudnia 2015
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
7 grudnia 2015
Informację zaktualizował:
Joanna Pakuła_OFF
Data aktualizacji:
15 lutego 2016
Nazwa pliku:
mapa_informacja_mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 grudnia 2015
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
7 grudnia 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek