Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Słupsku przy ulicy Jarzębinowej, Jaworowej i Brzozowej

rozpoczęcie przetargu: 22.01.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA


ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 18 miasta Słupska przy ulicy Jarzębinowej, Jaworowej i Brzozowej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 39030:

działka nr 1163 o pow. 429 m2 cena wywoławcza 52.800 zł, wadium 5.300 zł, postąpienie nie mniej niż 530 zł

działka nr 1172 o pow. 400 m2 cena wywoławcza 45.980 zł, wadium 4.600 zł, postąpienie nie mniej niż 460 zł

działka nr 1173 o pow. 469 m2 cena wywoławcza 53.770 zł, wadium 5.400 zł, postąpienie nie mniej niż 540 zł

działka nr 1175 o pow. 400 m2 cena wywoławcza 45.980 zł, wadium 4.600 zł, postąpienie nie mniej niż 460 zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Górna” przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie o funkcji: tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (4.13.MN, 4.15.MN) w/w planu zagospodarowania.

Nieruchomości położone są na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

W granicy działki oznaczonej nr 1175 przebiega podziemna sieć elektryczna. Na przeznaczonych do zbycia działkach znajdują się drzewa i nasadzenia krzewów. Działki znajdują się w strefie obserwacji archeologicznej „OW”. Na działkach nr 1172, 1173, 1175 występują różnice wysokości terenu.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.01.2016r. o godz. 1000 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 19.01.2016r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. Urzędu lub telefonicznie 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 grudnia 2015
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
18 grudnia 2015
Informację zaktualizował:
Joanna Pakuła_OFF
Data aktualizacji:
15 lutego 2016
Nazwa pliku:
mapa_informacja_mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 grudnia 2015
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
18 grudnia 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek