Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Słupsku przy ulicy Poniatowskiego

rozpoczęcie przetargu: 4.03.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA


ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 6 miasta Słupska przy ulicy Józefa Poniatowskiego. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034255/8.

- działka nr 1217 o pow. 20 m², cena wywoławcza 6.500 , wadium 650 zł, postąpienie nie mniej niż 70 zł

Działka nr 1217 zabudowana jest budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 19 m².

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Poniatowskiego” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny urządzeń komunikacji z możliwością przekształcenia w teren usług.

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 17/29 oraz na działce nr 17/21 w pasie gruntu o łącznej powierzchni 240 m² na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1217.

Cena za ustanowienie służebności na działce 17/21 oraz na działce 17/29 wynosi 569 zł + VAT.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 18.02.2016r. o godz. 1400

Przetarg odbędzie się w dniu 04.03.2016r. o godz. 1000 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 01.03.2016r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. Urzędu lub telefonicznie 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 stycznia 2016
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
21 stycznia 2016
Informację zaktualizował:
Joanna Pakuła_OFF
Data aktualizacji:
15 lutego 2016
Nazwa pliku:
mapa_informacja_mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 stycznia 2016
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
21 stycznia 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek