Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Słupsku przy ulicy Kopernika

rozpoczęcie przetargu: 14.03.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Słupska przy ulicy Kopernika, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00038377/7.

- działka nr 1883 o powierzchni 626 m²

cena wywoławcza – 174.000,- zł, wadium – 18.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 1.740,- zł

Działka nr 1883 zabudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Morcinka” przeznaczony jest do rozbiórki.

Na nieruchomości oznaczonej w obrębie 6 jako działka nr 1884 o pow. 265 m2, działka nr 1882 o pow. 156 m2, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00038377/7, ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntową przechodu i przejazdu w pasie gruntu o pow. 43,5 m2 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1883 położonej w 6 obrębie miasta Słupska przy ulicy Kopernika .

Wartość służebności na działce nr 1884 i nr 1882 wynosi 579,- zł + należny VAT.

Na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1883 o pow. 626 m2, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00038377/7, ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność gruntową przechodu i przejazdu w pasie gruntu o pow. 30 m2 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1881 położonej w 6 obrębie miasta Słupska przy ulicy Kopernika .

Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Morcinka” działka nr 1883 na terenie o funkcji: mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej (03.15.MW,U), działka nr 1884 na terenie o funkcji: dróg publicznych głównych (07.8.KDG), działka nr 1882 na terenie o funkcji: dróg publicznych dojazdowych (09.17.KDD), działka nr 1881 na terenie o funkcji: mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej (03.15.MW,U)

Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (03.15.MW,U) w/w planu zagospodarowania.

Przez teren działki nr 1883 przechodzą liczne sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, elektroenergetyczne, telekomunikacyjna.

Na działce znajdują się pojedyncze drzewa.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.03.2016r. o godzinie 10°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 09.03.2016r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08114011530000217542001011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego w Słupsku ( Wydział Gospodarki Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
5 lutego 2016
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
10 lutego 2016
Informację zaktualizował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data aktualizacji:
15 lutego 2016
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
5 lutego 2016
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
10 lutego 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek