Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

rokowania na sprzedaż nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Wileńskiej 5, stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 6.04.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

Prezydent Miasta Słupska ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Wileńskiej 5, stanowiącej własność Miasta Słupsk.

Lokal mieszkalny nr3 położony na I piętrze w budynku przy ul.Wileńskiej 5,o pow.107,63m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow.11,83m² z udziałem 2690/10000 w prawie własności działki gruntu nr 847/5 o pow.516 m2 w obrębie 6, KW 43296 i własności wspólnych części budynku.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi: 109.000,00 zł

Nieruchomość położona przy ulicy Wileńskiej 5, znajduje się na terenie miasta na którym obowiązuje MPZP „Wileńska II”- tereny o funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej. Nieruchomość obciążona jest nieodpłatną służebnością gruntową.

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 15.10. 2015 roku wynosiła 189.000,00 zł, w drugim przetargu ustnym organizowanym w dniu 11.12.2015 roku wynosiła 119.000,00 zł.

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Wileńska 5 m 3” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 ( II piętro -sekretariat Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) w terminie do dnia 01.04.2016 roku do godz.15ºº.

Rokowania odbędą się w dniu 06.04.2016 roku o godzinie 10ºº w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku,Plac Zwycięstwa 3 (II p.)

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 11.000,00zł na konto: mBank S.A. numer 08114011530000217542001011 .

Osobie, która wygra rokowania a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 215 tut. Urzędu

(tel.59 8488410).
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

1.imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia zgłoszenia,

3.oświadczenie,że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 lutego 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
29 lutego 2016
Informację zaktualizował:
Bartosz Foltyn
Data aktualizacji:
11 marca 2016
Nazwa pliku:
rzut lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 lutego 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
29 lutego 2016
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 lutego 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
29 lutego 2016
Nazwa pliku:
Zdjecia
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki-Zastepca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 lutego 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
11 marca 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek