Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu użytkowego) położonej w Słupsku przy ulicy Krasińskiego 7, stanowiącej własność Miasta Słupsk.

rozpoczęcie przetargu: 7.04.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

Prezydent Miasta Słupska ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu użytkowego) położonej w Słupsku przy ulicy Krasińskiego 7, stanowiącej własność Miasta Słupsk.

Lokal użytkowy położony na parterze budynku przy ul. Krasińskiego 7, o pow. 209,68m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o pow. 20,14m² i udziałem3865/10000 w prawie własności działki gruntu nr 454/2 o pow.621m2 w obrębie 6,KW 108711.


cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 366.392,00 zł w tym :

wadium : 36.700,00 zł

postąpienie nie mniej niż: 3.670,00 zł


Nieruchomość położona przy ulicy Krasińskiego 7 znajduje się na obszarze miasta, dla którego obowiązuje MPZP „Mickiewicza”, na terenie o funkcji : tereny adaptowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wbudowanymi,usługi:handlu, gastronomii,administracji,turystyki,kultury oraz inne nieuciążliwe (9.3.MWU).

Przetarg odbędzie się 07.04.2016 roku o godz.10 00 w sali 211 Urzędu Miejskiego (II piętro)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 04.04. 2016 rokuna konto: Miasto Słupsk, Wydział Finansowy, Referat Dochodów mBANK SA nr rachunku 08114011530000217542001011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 598488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl. Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 01.04.2016 roku o godzinie 13³º.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 lutego 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
7 marca 2016
Nazwa pliku:
Zdjecia
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 lutego 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
7 marca 2016
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 lutego 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
7 marca 2016
Nazwa pliku:
rzut lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 lutego 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
7 marca 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek