Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót geodezyjnych na potrzeby Miasta Słupska

składanie ofert: 30.01.2004 10:00 • sekretariacie Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 217
otwarcie ofert: 30.01.2004 13:30 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000 euro na:
"Wykonanie robót geodezyjnych na potrzeby Miasta Słupska".

W przetargu mogą wziąć udział osoby nie wykluczone z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 72 z 2002r., poz. 664 z późń. zm.).

Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem preferencji krajowych.

Sposób przygotowania i składania ofert, warunki i wymagania stawiane oferentom oraz kryteria oceny ofert określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 pokój nr 214 (II piętro), w godzinach 9.00 - 15.00 .

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest : Ryszard Maksymowicz - pokój nr 214,
tel. (059) 8488344.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
14 stycznia 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
14 stycznia 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek